Słowa są podobne do promieni. Jeżeli się nimi umiejętnie posługiwać – przenikają wszystko.

Aldous Huxley